Spin Off's

GEMAT, en la seva política de potenciació de transferència de tecnologia ha creat en els darrers quatre anys dues spin-off’s que exploten lo desenvolupat en el Grup.

Flubetech: www.flubetech.com
Khalkos: www.khalkos.com