SERVEIS

L’objectiu és donar servei al teixit industrial en tres àrees fonamentals d’experiència: química de polímers, modificació de superfícies i biomaterials i enginyeria de teixits. Aquestes experiències permeten emprendre projectes interdisciplinaris, tant d’ investigació bàsica com a d’aplicada. Aquets objectius es concreten amb els següents punts:

Investigació de tecnologies i metodologies relacionades amb els Materials y la Bioenginyeria.

  • Transferència de tecnologia orientada al teixit empresarial.
  • Assessorament, realització d’estudis i prestació de serveis a les empreses i administracions.
  • Formació en les tècniques químiques aplicades al desenvolupament de materials o processos productius.