PRESENTACIÓ

El Grup d’Enginyeria de Materials va ser fundat l’any 1994 pel Dr. Salvador Borrós, actualment Professor Catedràtic de Ciència dels Materials del IQS amb la intenció de donar servei de investigació al cos docent d’aquesta àrea de coneixement. Des del primer moment va dirigir els seus esforços al camp dels materials polimèrics, especialment elastòmers, polímers conductors i tractament de superfícies.
 
A l’any 2000 es va incorporar el Dr. Carles Colominas amb el que es va potenciar l’àrea de la modificació de superfícies.
 
En aquest període s’ha intentat mantenir un equilibri entre la investigació bàsica i l’aplicada i s’han consolidat les diferents àrees de recerca del grup especialment les relacionades amb la Bioenginyeria. En l’any 2001 s’incorporà la Dra. Núria Agulló. La seva experiència en el desenvolupament de formulacions i en la síntesi de polímers, han permés reforçar la capacitat del grup en l’àrea industrial, havent-se establert durant aquest període contractes estables amb la indústria. A més, s’ha potenciat la participació del Grup a projectes a nivell europeu, reconeguent la labor en aquest àmbit per la obtenció de premis per la investigació realitzada.
 
L’any 2001 també s’inicia la primera tesi dins del Grup l’àrea de Biomaterials.

Des de llavors el Grup ha tractat de potenciar la transdisciplinarietat de la investigació mitjançant col·laboracions amb diferents grups amb gran experiència en el camp de la biologia cel·lular i l’enginyeria de teixits i en l’obtenció de superfícies bioactives. A més a més, se ja estan establertes las principals línees de investigació del grup: polímers conductors, cautxú, materials ceràmics y modificació de superfícies.

A més a més, es troben ja establertes les principals línees d’investigació del grup: polímers conductors, cautxú, materials ceràmics i modificacions de superfícies.
 
A l’any 2003, el Grup organitza en Barcelona el I Workshop en Bioingeneering. L’any 2004 es duu a terme el II Workshop, ja sota el paraigües del Centre, seguint el III i IV event. L’IQS a través del Grup també és Fundador de La Plataforma Tecnológica Europea en Nanomedicina. En aquest àmbit ja s’han produït les primeres publicacions, augmentant el nombre de tesis doctorals del Grup considerablement.

A més a més, s’han obtingut quatre patents, s’han dirigit més de 70 TFC’s, realitzat cursos de postgrau i doctorat i s’han creat dues Spin Off’s del Grup. 

En aquest anys, s’han establert relacions docents per el desenvolupament de projectes com el Webteaching.