Missió/Visió

Missió

La Missió del Grup d’ Enginyeria es donar servei al teixit industrial en la seves àrees fonamentals d’experiència, així com la transferència de coneixement mitjançant cursos i màsters de postgrau i regulats.

Visió

Ser un grup punter en línees d’investigació ofertes, així com en la formació d’estudiants en les diferents àrees de materials impartides.