Línies de Recerca

 • Disseny i construcció de scaffolds tridimensionals per al creixement cel·lular controlat
 • Hidrogels intel·ligents per aplicacions en alliberació controlada de fàrmacs (drug delivery)
 • Desenvolupament de nous polímers conductors mitjançant l’aplicació de plasma fred per ús com components electrònics
 • Recobriment de superfícies metàl·liques amb nous materials ceràmics per obtenir millores en la resistència a la abrasió
 • Desenvolupament de biomaterials per a la regeneració de teixits
 • Nous polímers biodegradables per aplicacions de prototipatge ràpid: del material fins a l’estructura
 • Desenvolupament de nous cautxús: millores de rendiment y reciclatge
 • Materials biomimètics: estudi i desenvolupament
 • Desenvolupament de biorreactors per a la diferenciació i creixement de cèl·lules mare adultes
 • Superfícies biocompatibles: estudi de la interacció cèl·lula-superficie amb diferents compostos
 • Tecnologia de nanoparticules