RECERCA

El GEMAT ha realitzat un gran nombre de projectes de recerca, tant competitius com subcontractats per alguna empresa, sempre mantenint un equilibri entre la recerca bàsica y la recerca aplicada. Entre el mes recents es poden destacar:  

  • Nanobiopharmaceutics finançat per la UE
  • MEMCAT finançat pel Ministeri d’Educació y Ciència
  • Desenvolupament de Hot Melts de silicones
  • Desenvolupament de formulacions de cautxú amb propietats de shielding magnetic finançat per la OTAN